Lale Özel Eğitim Kurumları

Özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyacı olan bireylerimize sağlam bir temelde, samimi ve gönülden gelerek çalışan eğitim kadrosu ile ihtiyaçlarına ve gelişmelerine uygun eğitim sağlamak.

Eğitimci kimliğimizi ve tecrübelerimizi yenilikçi çalışmalarla bir araya getirip devamlı gelişmek.Kendisiyle barışık, mümkün olduğu kadarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, topluma katılabilen, ailesi ve çevresine uyum içerisinde davranabilen bireyler yetiştirmek.