Misyonumuz

MİSYONUMUZ
Engelli kişileri topluma ve aileye kazandırmak için, yaşamları boyu sürekli eğitim vermek ve toplumu bu bireylerimizin özellikleri ve gereksinimleri hakkında bilinçlendirmektir.
Bu hedeflerin kapsamı şunlardır:
• " Engel derecesi" gözetmeksizin tüm engelli bireylere çeşitli beceriler ve gelişim süreçlerine uygun davranışlar kazandırmak,
• "Kaynaştırmaeğitim sistemini" uygulayarak "hafif derecede" zihinsel engelli çocukların okulları ile bağlantı kurmak, bu okullarla işbirliğinde bulunmak ve çocukların okul başarısını yükseltecek tedbirleri almak,
• Çocukların aileleriyle bağlantı kurarak aile iş birliğini güçlendirmek,
• Engelli çocukları olan aileleri bir araya getirmek, aralarında iletişim kurmak ve onlara her alanda destek olmak,
• Engelli konusunda toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
• Engelli kişilerin kendi kendilerine yetmelerini, tüketicilikten üreticiliğe geçmelerini sağlamaktır.
HEDEFİMİZ • Engelli öğrencilerimizin akademik, sosyal, ruhsal, bedensel, duygusal ve zihinsel yönde en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak,
• Kurumumuzda eğitim gören tüm engelli öğrencilerimizi toplumda uyum sağlayacak şekilde yetiştirmek, ailelerle işbirliği içerisinde, kendilerine beceriler kazandırarak örnek ve model olacak bir eğitim kurumu olmaktır.