Vizyonumuz

AMACIMIZ
Temel amacımız Engelli bireyin eğitimi, gelişimi ve ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak ve vizyonumuz doğrultusunda gerekli katkılarda bulunmaktır.
Bu katkılar şunlardır;
• Tüm çalışanlarımızın katılımı ile engelli bireylerin yaşam standartlarını, geliştirici eğitim faaliyetleri düzenleyerek engelli aileleri ve kamuoyunu bilinçlendirmek,
• Engelli kişilere yaş düzeylerine uygun davranış ve becerileri kazandırmak,
• Ulusal ve uluslar arası eğitim programlarından faydalanmak ve arzu edilen standartları engelli bireylerin eğitimlerinde uygulamak,
• Engelli kişilerin kazandıkları becerileri doğrultusunda, iş güçlerinden faydalanarak üretici bireyler olmalarını, istihdam edilmelerini ve kendi kendilerine yetebilmelerini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
Kurumumuzun vizyonu engelli bireylerin "olabildiğince normal yaşayabilmelerini" sağlamak prensibine dayanmaktadır.
Bu doğrultudaengelli kişilerin, topluma ve ailelerine yararlı olabilmelerini sağlamak, kendi gelişim süreçlerine uygun davranış ve becerileri kazandırarak potansiyellerini en üst düzeye çıkartmak, salt tüketici olmaktan üretici olabilmeleri için de iş güçlerinden faydalanarak istihdam edilmelerini ve kendi kendilerine yetebilmelerini gerçekleştirmek, vizyonumuzun dayandığı esas temellerdir.